Een erg belangrijke factor in het begeleiden van familie en nabestaanden is hetfunerarium. De plaats waar vaak in familiale kring en in aanwezigheid van vrienden wordt bijeengekomen rond het stoffelijk overschot van hun dierbare om samen op één van de moeilijkste momenten van het leven, pijn en verdriet te delen.

Ons funerarium is er op ingesteld de familie, nabestaanden en vrienden een warme en menselijke sfeer te bieden om zo de onmenselijke en koude ervaring van het verlies van hun dierbare te verzachten. Aparte groetkamers en wachtruimten met een speciaal toegangssysteem, bieden elke familie de mogelijkheid hun dierbare, op het voor hen geschikte moment en zo vaak zij dit zelf verkiezen, rustig en in alle sereniteit te bezoeken.

Evens biedt de locatie de mogelijkheid afscheidsplechtigheden, in strikte familiale kring, te organiseren tot maximaal 25 personen

Het groeten van een dierbare kan enkel op afspraak via 03 321 79 32.