Voor het ontstaan van de onderneming moeten we terug gaan naar het begin van de 20ste eeuw. Jos Peeraer werkte als koster en drukker in de St Jacobusparochie te Borsbeek. Destijds een combinatie die perfect mogelijk was. Door de jaren heen ontpopte de zaak zich daar tot een volwaardige onderneming. Eén der zonen, Armand Peeraer, erfde de interesse van zijn vader en werd naast koster ook drukker en begrafenisondernemer.

In 1970, werd Armand Peeraer benoemd tot koster in de St. Jozefparochie te Deurne. Datzelfde jaar bouwt hij het huis en de winkel op de Drakenhoflaan en worden de activiteiten van drukkerij en begrafenissen qua regio uitgebreid.

In 1980 wordt de éénmanszaak een bvba.

Op 1 januari 1995 werd de onderneming overgenomen door Johan en Karin Dexters-Dehennin, doch bleef Armand Peeraer de onderneming volgen en verleende Johan en Karin de nodige assistentie doorheen de jaren tot het moment van zijn overlijden, 26 januari 2004. Aansluitend aan de overname werden diverse investeringen gedaan zoals de aankoop van twee lijkwagens, vernieuwing van de winkel, aankoop van nieuwe dragersjassen en andere noodzakelijke materialen. In 1996 werd de naam gewijzigd van begrafenissen Peeraer naar begrafenissen Peeraer-Dexters.

Februari 1996 werd het handelsfonds begrafenissen Huysmans overgenomen.

De jaren daaropvolgend, werd beslist een eigen rouwcentrum (gelegen Pervijzestraat 37 te Berchem) in te richten om zo de families een betere en persoonlijke dienstverlening te kunnen garanderen. Eveneens werd de beslissing genomen het drukwerk grotendeels in eigen huis te verzorgen, om sneller tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de families.

Onze firma, welke sinds jaren lid was van de beroepsvereniging VBO (Verbond van begrafenisondernemers), heeft zich sinds 1996 aangesloten bij de KBVAB (Koninklijke beroepsvereniging van aannemers van begrafenissen van Antwerpen).

In de afgelopen tien jaar is de onderneming, door de dag dagelijkse inzet van haar medewerkers, blijven groeien en haar idealen blijven nastreven.