Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

Morgen, vrijdag 27 mei 2022

Photo 723413mevrouw Mit Cornelissen van Antwerpen (2018, België)
Katholieke woorddienst, kerk Heilige Familie te Edegem morgen om 11 u
Teraardebestelling, begraafplaats Steytelinck Wilrijk