Binnen 4 dagen of meer

Photo 739713mevrouw Palmyre Rollez van Borsbeek (Antw.) (2150, België)
De burgerlijke plechtigheid, Boeckenbergs Sportcentrum Foyer te Deurne (Antwerpen) op 30 september om 10 u
De begrafenis zal plaatsvinden in de meest strikte intimiteit
Rustplaats van de overledene, Rouwcentrum (Berchem (Antwerpen))
Bezoeken : wordt u geboden op woensdag 28 september 2022 van 18.30 tot 19 uur.