Overledene

mevrouw Yvonne Van Hoof

Woonachtig te Antwerpen (2018, België)
Geboren te Borgerhout (Antwerpen) (2140, België) op vrijdag 19 februari 1932
Overleden te Antwerpen (2018, België) op woensdag 9 januari 2019 op 86 jarige leeftijd
Weduwe van de heer Paul Scheerdijk
Herdenkingsruimte « rouwbetuiging Yvonne Van Hoof » (woensdag 9 januari 2019)