Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

Zuster Anna Maria J. Mak

Photo 433880
Woonachtig te Antwerpen (2018, België)
Geboren te Riemst (3770, België) op donderdag 14 februari 1935
Overleden te Antwerpen (2018, België) op donderdag 23 maart 2017 op 82 jarige leeftijd

Herdenkingsruimte Zuster Annie 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de vrijdag 24 maart 2017.

De getuigenissen

1 getuigenis  
Getuigenis 

Wij wensen u allen veel sterkte toe in deze droeve dagen .Moge nochtans,na verloop van tijd, de diepe smart wijken voor de vele mooie herinneringen aan Zuster Annie.
Wijzelf zullen haar steeds indachtig blijven als een immer vriendelijke, minzame dame.
We zullen haar steeds indachtig blijven...
Alain Bosmans, Christel Konings apothekers

ALAIN BOSMANS- 28/03/2017