Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

Rouwruimte

de heer Pierre d'Hertefelt

Photo 625245
Woonachtig te Antwerpen (2000, België)
Geboren te Antwerpen (2000, België) op dinsdag 17 januari 1939
Overleden te Antwerpen (2060, België) op zaterdag 15 augustus 2020 op 81 jarige leeftijd
Echtgenoot van mevrouw Anna Van den Brande

Herdenkingsruimte 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de zaterdag 22 augustus 2020.

2 berichten (2 privé)