Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

Eerwaarde heer Luc Donckers

Photo 712950
Woonachtig te Deurne (Antwerpen) (2100, België)
Geboren te Turnhout (2300, België) op zondag 3 juni 1962
Overleden te Deurne (Antwerpen) (2100, België) op donderdag 10 maart 2022 op 59 jarige leeftijd

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging Eerwaarde heer Luc Donckers » 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de maandag 14 maart 2022.

De rouwbetuigingen

32 rouwbetuigingen (23 privé)  
Rouwbetuigingen 

Veel te vroeg is hij van ons heengegaan
Die verschrikkelijke brand was hem fataal
Hij was als een steun en toeverlaat gezonden
In gebed met Luc en elkaar voelen we ons
In Gods liefde verbonden

Paul Vangeel- 18/03/2022

Rouwbetuigingen 

Onze oprechte deelneming bij dit enorm verlies.

Parochiemedewerkers en parochianen van St. Bernardus te Mol-Sluis

Mol-Sluis Parochie St. Bernardus- 18/03/2022

Rouwbetuigingen 

Mijn oprechte Christelijke deelneming en ik bid zeker voor zijn zieleheil .

Ilse De Voegt- 18/03/2022

Rouwbetuigingen 

Veel sterkte aan de familie in deze moeilijke tijden, bij het veel te vroege heengaan van een bewonderenswaardig persoon. We zullen je missen Luc. 3 jaar geleden heb ik nog een bedevaart naar Lourdes in zijn leuk gezelschap mogen meemaken. Het was een hele eer voor de ganse groep. Rust in vrede lieve man.

Pierre Hermans- 15/03/2022

Rouwbetuigingen 

Luc, Ons gezin zegende u met communies, doopsel, huwelijk, bezieling & het goede voorbeeld. Nu u verenigd bent met onze Schepper en Heer, danken wij u voor alles wat u deed: uw oprechtheid, verbondenheid & volharding tot het eind. In u zagen en zien wij De Barmhartigheid van De Heer. Voor altijd bent u het teken van Zijn liefde voor ons allen. Bedankt voor uw aanwezigheid in ons leven en voor het offer dat u voor ons maakte, elke dag weer. Aan de familie Donckers bieden wij onze oprechte medeleven aan en wensen wij u de kracht toe om het heengaan te verwerken met de liefde die vanuit de eeuwigheid komt.

Philippe Poldervaart- 15/03/2022