Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

Overledene

de heer Alfons Van loo

Photo 675491
Woonachtig te Borgerhout (Antwerpen) (2140, België)
Geboren te Hoboken (Antwerpen) (2660, België) op zondag 11 april 1943
Overleden te Borgerhout (Antwerpen) (2140, België) op vrijdag 9 juli 2021 op 78 jarige leeftijd
Echtgenoot van mevrouw Monique Persy
Herdenkingsruimte « rouwbetuiging Alfons Van loo » (maandag 12 juli 2021)