Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

Overledene

de heer Jacques Marstboom

Photo 678423
Woonachtig te Deurne (Antwerpen) (2100, België)
Geboren te Antwerpen (2000, België) op zondag 9 oktober 1938
Overleden te Deurne (Antwerpen) (2100, België) op dinsdag 3 augustus 2021 op 82 jarige leeftijd
Echtgenoot van mevrouw Monique Castelein
Herdenkingsruimte (woensdag 4 augustus 2021)

De ceremonie zal in de striktste intimiteit plaatsvinden.