Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

de heer Carlo De Meulenaere

Photo 719101
Woonachtig te Antwerpen (2060, België)
Geboren te Antwerpen (2060, België) op woensdag 25 juli 1956
Overleden te Merksem (2170, België) op zondag 17 april 2022 op 65 jarige leeftijd
Echtgenoot van de heer Armin Alde Tawatao
Herdenkingsruimte « rouwbetuiging Carlo De meulenaere » (donderdag 21 april 2022)