Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

Mevrouw Annick Hermans

Photo 466924
Woonachtig te Malderen (1840, België)
Geboren te Dendermonde (9200, België) op vrijdag 30 september 1977
Overleden te Malderen (1840, België) op donderdag 14 december 2017 op 40 jarige leeftijd
Echtgenote van de heer Werner Van de Wiele

Herdenkingsruimte Annick Hermans 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de zaterdag 16 december 2017.

De getuigenissen

3 getuigenissen (2 privé)  
Getuigenis 

Meester Hermans, u bewandelde het pad van het evenwicht... Ook uw cliënten gaan u, uw oprechtheid, eerlijkheid en professionaliteit missen...
Mijn gedachten en medeleven gaan uit naar uw kinderen, waar u zo trots op was, uw echtgenoot, uw ouders en zus, uw familie, vrienden en collega's... Aan allen heel veel kracht in deze sombere dagen...

Katerine Teughels- 22/12/2017