Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

mevrouw Germaine Thys

Photo 719114
Woonachtig te Borgerhout (Antwerpen) (2140, België)
Geboren te Mechelen (2800, België) op woensdag 17 oktober 1928
Overleden te Borgerhout (Antwerpen) (2140, België) op donderdag 21 april 2022 op 93 jarige leeftijd
Weduwe van de heer Alfons Tonnaer

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging Germaine Thys » 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de donderdag 21 april 2022.

De rouwbetuigingen

11 rouwbetuigingen (10 privé)  
Rouwbetuigingen 

Beste Linda en Pierre en Greet en Peter en kinderen

Wij beseffen maar al te goed hoezeer woorden tekortschieten in situaties als deze.
Daarom wensen wij jullie veel sterkte en innige deelneming

Van Tante Marleen en kinderen ❤️

Marleen Boeye- 25/04/2022